خانواده ميانجي

ما يك خانواده چهار نفره هستيم.

من سيامك، همسرم فرزانه و دو دخترمان سپيده و سحر.

از حدود دو سال پيش به فكر مهاجرت به استراليا افتاديم و از همان زمان اقدام كرديم.

روز يكشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ ويزاي مهاجرت ما صادر شد و تا ۴۰ روز ديگر به استراليا، ايالت استرالياي غربي، شهر پرث خواهيم رفت.

  
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦